Tjulin, Åsa, Pernilla Krasser, och Carolina Klockmo. ”Den Vetenskapande socialtjänsten: - Hur En Social Medieplattform Kan göra Vardagens Verkstad till Vetenskap”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 649–660. åtkomstdatum juli 17, 2024. https://socvet.se/article/view/4451.