Lind, Judith. ”Barnets bästa Vid Assisterad Befruktning: - bedömning Av föräldrapotential Vid Behandling Med Och Utan Donerade könsceller”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 605–626. åtkomstdatum april 20, 2024. https://socvet.se/article/view/4442.