Johansson, Jesper, Anna-Maria Marekovic, och Åsa Söderqvist Forkby. ”Mellan Empowerment Och Disempowerment: - Koordinerande Arbete för nyanländas Och utrikesföddas Etablering På Arbetsmarknaden Inom Lokal Aktiveringspolitik”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 583–603. åtkomstdatum juli 17, 2024. https://socvet.se/article/view/4421.