Henrekson, Ebba, och Truls Neubeck. ”Idéburen välfärd I Sverige: - En Systematisk Litteraturstudie”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 1 (juli 11, 2022): 1–25. åtkomstdatum september 22, 2023. https://socvet.se/article/view/4412.