Nilsson, Anders, Jasmin Gunnarsson, Anders Borgström, och Inger Brandt. ”Lyrik”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 4 (juni 3, 2022): 523–526. åtkomstdatum juli 2, 2022. https://socvet.se/article/view/4373.