Hansson, Kristofer. ”Nya böcker”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 4 (juni 3, 2022): 517–521. åtkomstdatum juli 2, 2022. https://socvet.se/article/view/4372.