Hansson, Kristofer. ”Att hålla Ihop Det Sociala Arbetet: Hur Covid-19-Pandemin påverkade Tre Olika civilsamhällesorganisationer”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 4 (juni 3, 2022): 499–516. åtkomstdatum juli 1, 2022. https://socvet.se/article/view/4371.