Lundberg, Susanna. ”Rekrytera Och behålla Personal I Den Kommunala äldreomsorgen under Covid-19”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 4 (juni 3, 2022): 477–497. åtkomstdatum februari 24, 2024. https://socvet.se/article/view/4370.