Holmström, Ebba, och Katarina Andersson. ”Erfarenheter Av Krishantering I biståndshandläggningsmöten Med äldre Personer under Covid-19 Pandemin: En Kvalitativ Intervjustudie”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 4 (juni 3, 2022): 455–475. åtkomstdatum juli 1, 2022. https://socvet.se/article/view/4369.