Alftberg, Åsa. ”’Tidigare Sa Vi: Vad behöver Ni hjälp Med? Nu är Det Mer: Hur mår ni?’: Anhörigkonsulenters Upplevelser Av stöd till anhöriga under Covid-19-Pandemin”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 4 (juni 3, 2022): 439–453. åtkomstdatum februari 29, 2024. https://socvet.se/article/view/4368.