Björngren Cuadra, Carin, och Sergio Cuadra. ”Kommunalt Socialt Arbete under Covid-19-Pandemin: Osäkerhet, Reglering Och Kontroll Av Rummet”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 4 (juni 3, 2022): 417–438. åtkomstdatum juli 2, 2022. https://socvet.se/article/view/4367.