Tideman, Magnus, och Jenny Aspling. ”Covid-19-Pandemins påverkan På Personer Med Intellektuell funktionsnedsättning I Sverige: Anhörigas Och Personals Erfarenheter Efter Sex månader”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 4 (juni 3, 2022): 393–415. åtkomstdatum juli 1, 2022. https://socvet.se/article/view/4366.