Rojas, Carlos. ”Migration Som Orsak till samhällets Problem : - Hur påverkar Narrativet Kommunal Verksamhet?”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 563–581. åtkomstdatum maj 25, 2024. https://socvet.se/article/view/4305.