Brännvall, Mari, och Veronica Ekström. ”Att Arbeta I ’möjlighetsfönstret’: - Polis Och socialtjänst I Samverkan Vid Akuta ärenden Av våld I Familjer Med Barn”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 1 (maj 24, 2023): 435–455. åtkomstdatum december 9, 2023. https://socvet.se/article/view/4274.