Karlsson, Patrik, Lars Oscarsson, Ola Segnestam Larsson, och Filip Wollter. ”Enhetschefers Syn På Kunskapsformers Och Ramfaktorers Betydelse för Insatser Inom socialtjänsten”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 2 (juli 11, 2022). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/4256.