Lunneblad, Johannes. ”Mellan Kontroll Och ansvarsgörande: En Studie Av Personal Inom Polis, socialtjänst Och Skolas förståelse Av Ungas Riskbeteende”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 2 (juli 11, 2022). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/4255.