Ulmestig, Rickard, och Alexandru Panican. ”Samverkan Med Konkurrerande kunskapsanspråk Inom Lokal Aktiveringspolitik”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 2 (mars 8, 2022). åtkomstdatum april 17, 2024. https://socvet.se/article/view/4253.