Höglund, Petra, Torbjörn Forkby, och Jesper Johansson. ”Den mätande socialtjänsten : – användning Av Individbaserad Systematisk uppföljning Av Insatser”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 541–561. åtkomstdatum juni 21, 2024. https://socvet.se/article/view/4218.