Enell, Sofia, och Monika Allgurin. ”Villkorad Normalitet: – berättelser Om Det (o)normala under Och Efter Placering På särskilt Ungdomshem”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 3 (januari 2, 2024): 701–718. åtkomstdatum juni 21, 2024. https://socvet.se/article/view/4204.