Staaf, Annika, och Annelie Björkhagen Turesson. ”Kriminalvården Och Barnkonventionen”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 519–540. åtkomstdatum november 30, 2023. https://socvet.se/article/view/4169.