Hjelte, Jan, Elisabet Höög, och Annika Nordström. ”Kunskap Och Expertis I Små Glesbygdskommuners socialtjänst: – Synen På Utmaningar Och lösningar”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 1 (maj 24, 2023): 457–476. åtkomstdatum december 9, 2023. https://socvet.se/article/view/4116.