Blom Nilsson, Marcus. ”Har Problemen Blivit värre? – En Analys Av Hur Problem Med Och hjälpbehov för Psykisk hälsa, Alkohol-Och narkotikaanvändning förändrats över Tid för socialtjänstens Klienter”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 1 (maj 24, 2023): 477–498. åtkomstdatum februari 25, 2024. https://socvet.se/article/view/4115.