Johansson, Staffan, och Andreas Liljegren. ”Socialtjänsten Som Granskningsobjekt: Politikers Och tjänstemäns användning Av Öppna jämförelser”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 1 (september 27, 2021): 3–28. åtkomstdatum oktober 20, 2021. https://socvet.se/article/view/4082.