Börjesson, Angelica, och Ulla-Carin Hedin. ”Nya böcker”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 1 (september 27, 2021): 119–127. åtkomstdatum augusti 12, 2022. https://socvet.se/article/view/4079.