Backlund, Åsa, Katarina Thorén, och Tommy Lundström. ”Socialtjänstens Respons På ’flyktingkrisen’: Mottagandet Av Ensamkommande Barn”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 1 (september 27, 2021): 75–94. åtkomstdatum juni 21, 2024. https://socvet.se/article/view/4075.