Scaramuzzino, Gabriella, och Roberto Scaramuzzino. ”Hat, Hot Och kränkningar Mot Ledare: Politisk, Rumslig Och Personlig Kontroll Av civilsamhället”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 1 (september 27, 2021): 51–73. åtkomstdatum november 29, 2022. https://socvet.se/article/view/4074.