Amcoff, Jan. ”Socialbidragstagares Flytt Mellan Storstad Och Avfolkningsbygd: Social Dumpning Eller Problemanhoppning I förorten?”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 1 (september 27, 2021): 29–50. åtkomstdatum oktober 20, 2021. https://socvet.se/article/view/4073.