Osvaldsson Cromdal, Karin, och Magnus Dahlstedt. ”Förord”. Socialvetenskaplig tidskrift 28, no. 1 (september 27, 2021). åtkomstdatum augusti 17, 2022. https://socvet.se/article/view/4071.