Helmersson, Sara, Maria Vallström, och Mikael Vallström. ”De Ensamkommandes Ensamhet : – Unga Migranters röster Om Exkludering Och förutsättningar för Integration I Två norrländska Landsbygdskommuner”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 3 (januari 2, 2024): 681–699. åtkomstdatum februari 29, 2024. https://socvet.se/article/view/4041.