Mattsson, Tina. ”Möjligheter Och svårigheter för Kritisk Forskning I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig tidskrift 27, no. 3-4 (april 22, 2021): 329–341. åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/3674.