Mulinari, Paula, Nazem Tahvilzadeh, och Lisa Kings. ”Dekolonialt Socialt Arbete: Om Relationen Mellan gräsrotsrörelser Och Kritiskt Socialt Arbete I Den Urbana Periferin”. Socialvetenskaplig tidskrift 27, no. 3-4 (april 22, 2021). åtkomstdatum april 15, 2024. https://socvet.se/article/view/3664.