Björngren Cuadra, Carin, och Pernilla Ouis. ”Grönt Och hållbart Socialt Arbete - Miljörättvisa, Social rättvisa Och Ekosociala Interventioner”. Socialvetenskaplig tidskrift 27, no. 3-4 (april 22, 2021): 207–226. åtkomstdatum april 17, 2024. https://socvet.se/article/view/3662.