Pålsson, David, och Stefan Wiklund. ”Barnperspektiv Och Ekonomiskt bistånd: I Vilken utsträckning Kan Generositet Respektive Restriktivitet Ses Som Ett Uttryck för Skilda Strategier?”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 1 (oktober 9, 2022). åtkomstdatum november 29, 2022. https://socvet.se/article/view/3524.