Osvaldsson Cromdal, Karin, och Magnus Dahlstedt. ”Norrköpingsredaktionen välkomnar till Ett Nytt år Med Socialvetenskaplig Tidskrift”. Socialvetenskaplig tidskrift 27, no. 1 (december 21, 2020): 1–3. åtkomstdatum december 7, 2021. https://socvet.se/article/view/3408.