Stranz, Hugo, Åke Bergmark, och Tommy Lundström. ”På Olika Villkor? – Extern Samverkan Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig tidskrift 26, no. 2 (januari 16, 2020): 131–152. åtkomstdatum juli 17, 2024. https://socvet.se/article/view/3083.