Edebalk, Per Gunnar. ”Möllermodellen. Svensk socialförsäkring 1944-51”. Socialvetenskaplig tidskrift 1, no. 1 (december 3, 2015). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/3062.