Brunnberg, Elinor. ”Vård Och Omsorg Om förskolebarn I Sverige Och England”. Socialvetenskaplig tidskrift 1, no. 2-3 (januari 15, 2016). åtkomstdatum september 22, 2023. https://socvet.se/article/view/3060.