Henriksson, Benny. ”Homosexuellas Familjer”. Socialvetenskaplig tidskrift 1, no. 2-3 (januari 15, 2016). åtkomstdatum september 21, 2023. https://socvet.se/article/view/3058.