Edebalk, Per Gunnar. ”Fattigvårdsfolket Och Pensionsstriden 1912/13”. Socialvetenskaplig tidskrift 2, no. 3 (januari 21, 2016). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/3008.