Salonen, Tapio. ”Försörjningsfrågor - En Introduktion”. Socialvetenskaplig tidskrift 3, no. 1-2 (januari 23, 2016). åtkomstdatum mars 2, 2024. https://socvet.se/article/view/2984.