Jonsson, Tola B. ”Lmplementering Av Arbetslinjen Inom sjukförsäkringen - Konsekvenser för Invandrarklienter”. Socialvetenskaplig tidskrift 3, no. 3 (januari 23, 2016). åtkomstdatum september 21, 2023. https://socvet.se/article/view/2981.