Lindqvist, Rafael, och Lars Olov Bygren. ”Arbetsrehabilitering Av arbetslösa långtidssjuka Kvinnor Informellt Socialt stöd Vid Myndighetskontakter”. Socialvetenskaplig tidskrift 4, no. 2 (januari 31, 2016). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/2953.