Bergmark, Åke, och Tommy Lundström. ”Metoder I Socialt Arbete Om Insatser Och arbetssätt I socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig tidskrift 5, no. 4 (februari 4, 2016). åtkomstdatum november 30, 2023. https://socvet.se/article/view/2918.