Ekberg, Jan, och Mats Hammarstedt. ”Invandrare I Det Svenska Trygghetssystemet”. Socialvetenskaplig tidskrift 6, no. 3 (februari 4, 2016). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/2894.