Lundström, Tommy. ”Barnomhändertaganden – En Analys Av Kommunala Variationer”. Socialvetenskaplig tidskrift 6, no. 3 (februari 4, 2016). åtkomstdatum september 22, 2023. https://socvet.se/article/view/2889.