Sallnäs, Marie. ”Institutionsvård för Barn Och Ungdomar Att Vara Som En Familj”. Socialvetenskaplig tidskrift 6, no. 2 (februari 4, 2016). åtkomstdatum december 2, 2023. https://socvet.se/article/view/2882.