Gunnarsson, Evy. ”Kvinnors Fattigdom – könsperspektivet I Forskningen Om Socialbidrag Och Fattigdom”. Socialvetenskaplig tidskrift 7, no. 1-2 (februari 5, 2016). åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/2825.