Svedberg, Gunnel. ”Sjuksköterskors berättelser Om rädsla Inom Psykiatrisk vård före Moderna Psykofarmaka”. Socialvetenskaplig tidskrift 8, no. 1-2 (februari 9, 2016). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/2782.