Gustafsson, Björn, Mats Johansson, och Edward Palmer. ”Barnens Inkomststandard under 90-Talets Djupa Recession Och Den följande återhämtningen”. Socialvetenskaplig tidskrift 10, no. 1 (mars 8, 2016). åtkomstdatum december 2, 2023. https://socvet.se/article/view/2663.