Lundström, Tommy, och Marie Sallnäs. ”Klass, kön Och Etnicitet I Den Sociala barnavården”. Socialvetenskaplig tidskrift 10, no. 2-3 (mars 8, 2016). åtkomstdatum november 30, 2023. https://socvet.se/article/view/2658.