Lundström, Tommy, och Marie Sallnäs. ”Klass, kön Och Etnicitet I Den Sociala barnavården”. Socialvetenskaplig tidskrift 10, no. 2-3 (mars 8, 2016). åtkomstdatum juli 16, 2024. https://socvet.se/article/view/2658.